Srpen 2017

Verejná zbierka na akcii Gbelský oriešok v Gbeloch

9. srpna 2017 v 19:00 | OZ Útulok Skalica |  Verejná zbierka
OZNÁMENIE O VEREJNEJ ZBIERKE:
OZ Útulok Skalica Vám týmto na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok č. OU-SE-OVVS-2016/009286 zo dňa 22.8. 2016 Okresným úradom Senica, odborom všeobecnej vnútornej správy oznamuje vykonávanie verejnej zbierky dňa 13.8.2017 na akcii Gbelský oriešok v Gbeloch.