Červen 2017

Verejná zbierka na Benefičnom koncerte pre útulok 2017

18. června 2017 v 14:20 | OZ Útulok Skalica |  Verejná zbierka
OZNÁMENIE O VEREJNEJ ZBIERKE:
OZ Útulok Skalica Vám týmto na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok č. OU-SE-OVVS-2016/009286 zo dňa 22.8. 2016 Okresným úradom Senica, odborom všeobecnej vnútornej správy oznamuje vykonávanie verejnej zbierky dňa 25.6. 2017 na akcii Koncert pre Útulok, vo Františkánskej záhrade, Skalica 909 01, v čase 10:00 - 22:00, do zberných pokladničiek č.1, č.2 a č.3.