Květen 2017

Verejná zbierka na Nájdite sa a Historické farmárske trhy

21. května 2017 v 10:12 | OZ Útulok Skalica |  Verejná zbierka
OZ Útulok Skalica Vám týmto na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok č. OU-SE-OVVS-2016/009286 zo dňa 22.8. 2016 Okresným úradom Senica, odborom všeobecnej vnútornej správy oznamuje vykonávanie verejnej zbierky dňa 20.5. 2017 na akcii Nájdite sa, adresa Námestie Slobody 811 06 Bratislava, do zbernej pokladničky č.1 .

OZ Útulok Skalica Vám týmto na základe Rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok č. OU-SE-OVVS-2016/009286 zo dňa 22.8. 2016 Okresným úradom Senica, odborom všeobecnej vnútornej správy oznamuje vykonávanie verejnej zbierky dňa 21.5. 2017 na akcii Historické farmárske trhy, v areále a sade firmy Ovocinár Skalica s.r.o., do zbernej pokladničky č.1.

U P O Z O R N E N I E

11. května 2017 v 17:08 | OZ Útulok Skalica |  Kastračný progam

P R E S Ť A H O V A N I E

11. května 2017 v 17:07 | OZ Útulok Skalica |  Verejná zbierka

P O Z O R

11. května 2017 v 17:06 | OZ Útulok Skalica |  Deti a útulok

O Z N A M E N I E

11. května 2017 v 17:05 | OZ Útulok Skalica |  Pomáhajú nám

OZNÁMENIE

11. května 2017 v 17:05 | OZ Útulok Skalica |  Ako nám môžete pomôcť

U POZORNENIE

11. května 2017 v 17:04 | OZ Útulok Skalica |  Podmienky k adopcii

OZNAM

11. května 2017 v 17:04 | OZ Útulok Skalica |  Kto sme (dokumenty, kontakty)

ZMENA!

11. května 2017 v 17:02 | OZ Útulok Skalica |  Darčekové predmety

PRESŤAHOVANIE

11. května 2017 v 17:01 | OZ Útulok Skalica |  Život v útulku

UPOZORNENIE!

11. května 2017 v 17:01 | OZ Útulok Skalica |  Mačičky na adopciu

POZOR!!!

11. května 2017 v 17:00 | OZ Útulok Skalica |  Psíci na adopciu